Nöjda föräldrar

Testebo_Niklas

” Vi valde Testebo för att vi hade hört mycket gott om den här förskolan! Det är en lagom stor barngrupp och många vuxna runt barnen. Som förälder får man vara här på förskolan och på så sätt lära känna de vuxna och kompisarna som Elsa pratar om hemma.”

– Nicklas, pappa till Elsa

Vår pedagogik

Testebo_Puff_Verksamhet

Barnen på Testebo ska: känna glädje och trygghet på förskolan, kunna utvecklas som individer och som grupp, visa respekt mot sig själva och mot andra, få en stark självkänsla och självständighet och utveckla sin lust att leka och lära.