Vad är ett föräldrakooperativ?

I ett föräldrakooperativ är det barnens föräldrar/vårdnadshavare som driver förskolan. För Testebo föräldrakooperativ så sker det genom en ekonomisk förening. Där alla föräldrar/vårdnadshavare är medlemmar i föreningen. Styrelsen för föreningen består av 5-8 föräldrar som väljs på årsmötet samt rektor som är adjungerad styrelsedamot. Styrelsen är huvudman för verksamheten och har ansvar för att förskolan drivs i linje med skollagen, läroplanen för förskolan och andra relevanta styrdokument. Föräldrakooperativet har personal anställda (rektor, förskollärare, barnskötare och kökspersonal) och det är styrelsen som är arbetsgivare och har det yttersta arbetsmiljöansvaret. Styrelsen har delegerat arbetsmiljöansvar till rektor.