Testebo_Intresserad

Är du intresserad av en plats på Testebo?

Du är varmt välkommen att komma och besöka oss. Ring först och bestäm en dag och tid med Hanna Westlund (073-234 53 63).

Kö och avgift
För att få information om köplacering kontakta Gävle kommuns barn & ungdomsförvaltning
Telefon: 026-17 92 00, E-post: bou@gavle.se

På Testebo FK tillämpar vi maxtaxa enligt förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshem. Avgiften är inkomstbaserad och månadskostnaden är för närvarande maximalt 750 kr/barn.

Intresseanmälan:
Anmälan görs via Gävle kommuns blankett: Anmälan till barnomsorg
Testebo tillämpar syskonförtur.