Synpunkter och klagomål

Om du som vårdnadshavare har synpunkter eller klagomål kring förväntningar som inte uppfyllts eller kring brister i verksamheten välkomnar vi att du framför dessa. Du kan välja att vända dig direkt till personalen, till rektor eller till styrelsen. Vi uppmuntrar att du följer stegen nedan som Gävle kommun tillämpar vid klagomål på förskola eller pedagogisk omsorg.

Steg 1: Kontakta personalen på förskolan

Om du eller ditt barn inte är nöjda med något på förskolan eller har synpunkter på̊ verksamheten är det bra om du börjar med att ta kontakt med någon i personalen på förskolan.

Steg 2: Kontakta rektor

Om du upplever att du inte får hjälp eller stöd av personalen på förskolan så kan du kontakta rektor. Det är rektors ansvar att se till att verksamheten bedrivs med kvalitet och att barnen får det stöd de behöver. Det är också rektor som fattar beslut om olika åtgärder.

Steg 3: Kontakta styrelsen

Om du upplever att du inte får hjälp eller stöd av rektor kontaktar du styrelsen som är huvudman och ytterst ansvarig och för förskolans verksamhet.

Steg 4: Kontakta ansvarig på Gävle Kommun

Om problemet inte blir löst efter att du har pratat med rektor och styrelsen, kan du vända dig till Gävle kommun.

Klagomål på styrelsen

Om du har klagomål på styrelsens arbete vänder du dig som medlem i föreningen till föreningens revisor.

Kontaktuppgifter:

Rektor rektor@testeboa.se

Styrelsen styrelsen@testeboa.se

Vem som är revisor för Testebo framgår på anslagstavlan i hallen på förskolan. Kontaktuppgifter till revisor går att få av personalen på Testebo samt så finns de i Tyra-appen.

Gävle kommun kundtjänst 026- 17 80 00

/Styrelsen sept-23