Simmis

En tradition som vi har haft länge här på Testebo och som vi är stolta över är vår simskola ”Simmis”. Där barn ur de två äldsta årskullarna erbjuds plats att vara med för att få vattenvana och i många fall lär sig att simma. Simmis anordnas på Fjärran höjder badet med en utbildad simlärare. Det är föräldrarna till barnen som deltar på Simmis som turas om att köra barnen. Vi har en förälder som är simskoleansvarig, som ett av ansvarsuppdragen på Testebo, och som sköter all planering av simskolan.