Familjär förskola driven som föräldrakooperativ i Gävle

Testebo är en liten familjär förskola i Gävle, som varit verksam i över trettio år. Vi finns i en stor hemmalik villa i Strömsbro, väl anpassad till verksamheten.

Förutom stora ytor inomhus finns en härlig trädgård med lekplats, altan och odlingsytor. Vår fantastiska personal är engagerad och kompetent och tillsammans med föräldrarna skapar de en rolig, trygg och utvecklande miljö för barnen.

På Testebo har du som förälder möjlighet att påverka och vara delaktig i barnens vardag. Som mest har vi 21 barn mellan ett och sex år.