Maxtaxa

Testebo föräldrakooperativ tillämpar maxtaxa och tar in inkomstuppgifter från föräldrarna/vårdnadshavare i början av varje hösttermin eller när en familj börjar på Testebo. För närvarande ligger vår avgift lägre än kommunens.