Föräldrarnas roll

Som medlem i föreningen förväntas du delta på stormöte en gång per termin, där vi tar upp frågor som rör verksamheten och personalen informerar och berättar om vad de arbetar med i den dagliga verksamheten. Det kan vid behov bli ytterligare medlemsmöten. Föreningens årsmöte en gång per år. Städdag en per termin då vi hjälps åt att storstäda huset och gården och fixa sådant som behövs. Föräldrar/vårdnadshavare bidrar även med en arbetsinsats vilken vi kallar för arbetsglädje. Denna fördelas på de familjer som går Testebo och hur ofta man har sin arbetsglädje beror på hur många barn och familjer som går på Testebo. Som det ser ut idag arbetar föräldrarna en eftermiddag och 1 heldag under ”sin” vecka, och varje familj arbetar två till fyra veckor om året. Detta kan komma att förändras baserat på verksamheten och den ekonomiska föreningens behov. Arbetsglädjen är ett inslag som barn och föräldrar uppskattar mycket.

Innan du tackar ja till en plats på Testebo finns det några saker du bör tänka på:

  • Vill jag engagera mig i mitt barns förskoleverksamhet?
  • Har jag tid att arbeta på Testebo?
  • Har jag intresse för och tid att delta i de olika aktiviteterna?