Föräldrarnas roll

Innan du tackar ja till en plats på Testebo finns det några saker du bör tänka på:

  • Vill jag engagera mig i mitt barns förskoleverksamhet?
  • Har jag tid att arbeta på Testebo?
  • Har jag intresse för och tid att delta i de olika aktiviteterna?

Ansvarsområden
Föräldrarna är medlemmar i en ekonomisk förening. Styrelsen är ytterst ansvarig för ekonomin och verksamheten samt har arbetsgivaransvar. Som förälder är man antingen med i styrelsen eller någon av arbetsgrupperna.

Insatser och städdag
Arbetsinsatsen fördelas på de familjer som är på Testebo. För närvarande arbetar föräldrarna två eftermiddagar under ”sin” vecka, och varje familj arbetar tre till fyra veckor om året. Två gånger per år är det städdag. Då städas förskolan och alla hjälps åt att fixa det som behövs.